ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 150290204000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 50.000

ΕΤΑΙΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 100%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Close [x]
  • You haven't seen a classified yet.
  • You haven't done a search yet.
Close [x]

Here you can park classifieds by clicking on the Parking icon on the classifieds you are interested in.

They will remain here until the next time you visit.

You can compare them by choosing the compare button.

To change the order, click on the classified and drag it where you want.